ЗА НАС


СИС Кооп е кооперация, специализирана в идентифициране, подпомагане и финансиране на нуждите на своите членове - земеделски производители, животновъди и занаятчии. Екипът на Кооперацията се състои от доказани специалисти е областта на земеделието, животновъдството, изработването на проекти, кредитиране и застраховане.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

май 3, 2017
FB SNIMKA

Станете наш кооператор и ние ще инвестираме в написване на Вашият Млад фермер – мярка 6.1

Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на […]
септември 15, 2016
sunflower-hd-wallpaper_110757167_53

Предстоящо откриване през м.Октомври 2016 на Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони […]
юни 16, 2016
mwpvs1402891482

До 15 юни се правят редакции на заявления за директните плащания без санкция

Държавен вестник обнародва в днешния си брой промени в Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и […]