ЗА НАС


СИС Кооп е кооперация, специализирана в идентифициране, подпомагане и финансиране на нуждите на своите членове - земеделски производители, животновъди и занаятчии. Екипът на Кооперацията се състои от доказани специалисти е областта на земеделието, животновъдството, изработването на проекти, кредитиране и застраховане.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

юни 20, 2017
Photo of a landscape with a brilliantly detailed foreground and

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ПОДМЯРКА 4.2.

Подмярка 4.2-подкрепа за инвестиции в преработката , предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти Цел: Преработка и/или маркетинг на […]
май 3, 2017
FB SNIMKA

Станете наш кооператор и ние ще инвестираме в написване на Вашият Млад фермер – мярка 6.1

Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на […]
септември 15, 2016
sunflower-hd-wallpaper_110757167_53

Предстоящо откриване през м.Октомври 2016 на Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони […]