sxzC-shutterstock_182907272
Новите промени в Наредбата за мярка 6.3 отлагат приема за края на месец юни
юни 16, 2016
sunflower-hd-wallpaper_110757167_53
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
септември 15, 2016

До 15 юни се правят редакции на заявления за директните плащания без санкция

mwpvs1402891482

Държавен вестник обнародва в днешния си брой промени в Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Те касаят удължения срок за подаване на заявления за директни плащания през кампания 2016.

С обнародваните промени срокът за прием на заявления се удължава до 31 май 2016 г. без санкция за закъсняло подаване. До 15 юни – за извършване на редакции на подадени заявления без санкция за закъснение. Крайният срок на Кампания 2016 г., с 1% санкция за всеки просрочен работен ден, е 27 юни 2016 г.