Hail_closeup
Фермерите ще заплащат за защита от градушките от 2017 г.
юни 16, 2016
mwpvs1402891482
До 15 юни се правят редакции на заявления за директните плащания без санкция
юни 16, 2016

Новите промени в Наредбата за мярка 6.3 отлагат приема за края на месец юни

sxzC-shutterstock_182907272

Започна ново обществено обсъждане на Наредбата за прилагане на мярка 6.3 Стартова помощ за млади земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони. То се налага след въведени съществени промени по Наредбата в следствие на първото обществено обсъждане.