mwpvs1402891482
До 15 юни се правят редакции на заявления за директните плащания без санкция
юни 16, 2016
FB SNIMKA
Станете наш кооператор и ние ще инвестираме в написване на Вашият Млад фермер – мярка 6.1
май 3, 2017

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

sunflower-hd-wallpaper_110757167_53

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

  • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
  • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
  • опазване на компонентите на околната среда;
  • спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
  • насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

Разберете подробна информация за Подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ за това  Кой може да кандидатства?, За какво може да се кандидатства?, Допустимите/ недопустимите земеделски продукти, Допустимите разходи и т.н. на сайта на СИС Европейско финансиране www.siseufunding.com.