За нас

 

СИС Кооп е сдружение от физически лица, регистрирано като кооперация, според Закона за кооперациите.

СИС Кооп е организация, работеща принципа на взаимоподпомагане на членовете си при осъществяване и надграждане на дейността им.

СИС Кооп е кооперация, специализирана в идентифициране, подпомагане и финансиране на нуждите на своите членове - земеделски производители, животновъди и занаятчии.

Нашите клиенти са всички икономически активни земеделски производители, предприемачи и занаятчии.

Разполагаме с 26 регионални представителства на територията на цялата страна, с над 40 броя сътрудници;

Разработените кредитни продукти са изключително иновативни и с индивидуална насоченост, съобразена с новата ОСП 2014-2020г.;

Екипът на Кооперацията се състои от доказани специалисти е областта на земеделието, животновъдството, изработването на проекти, кредитиране и застраховане.

 

Нашата визия и мисия

 • Развитие на устойчиво земеделие в България;

 • Предоставяме възможност на земеделските стопани заедно да купуват и продават суровини, материали и готова продукция;

 • Създаване на стабилна кооперативна организация в България, която да финансира земеделските производители, занаятчии и малкия бизнес;

 • Подпомагаме създаването на земеделски стопанства по модела на малки европейски ферми;

 • Подпомагаме производителите да получават по- високи цени при продажба на продукцията си;

 • За нас е важно стартиралите земеделски производители да изградят модерно европейско стопанство, създаващо поминък в техния район.
 •  

  Продукти/ Услуги:

  • • Организиране на внос и износ на продукти, необходими на членовете или за свободна продажба;

  • • Съвместни покупки и продажби;

  • • Доставка на нова и употребявана техника;

  • • Предлагаме съдействие за регистриране по наредба за директни продажби, финансиране за закупуване на оборудване, приготвяне на краен продукт и реализацията им до краен потребител;

  • • Сертифициране и анализ на хранителни продукти;

  • • Разработване на проекти по Програмата за развитие на селските райони/ПРСР/, ОП „Рибарство“, ОП „Конкурентоспособност“, Възобновяеми енергиини източници;

  • • Застраховки за земеделска техника, селскостопански животни, сграден фонд, оборудване и продукция.

  • • Съдействие за одобрение при наличие на застрахователни продукти по национални програми за бизнеса;

  • • Регистрация и защита на търговска марка на традиционни български храни;

  • • Индивидуален подход към всеки член кооператор, професионализъм и помощ при изготвяне на бизнес план и проекти за финансиране;

  • • Предоставяме партньорство под формата на менажиране на бизнеса на нашите кооператори до достигане на максимума за обем, ефективност и най съвременни технологии, в посоката, в която нашият кооператор желае да се развива;

  • • Честност, прозрачност и гъвкавост при решаване на възникналите проблеми.