Европейски програми

За своите член-кооператори СИС Кооп предлага консултации, разработване и управление на европейски проекти.

Ние Ви  предлагаме:

  • Анализ на икономическото състояние на вашето стопанство;
  • Анализ и перспективи за развитие на бизнеса Ви;
  • Изготвяне на конкретен  бизнес план;
  • Съдействие при избор и кандидатстване по най-подходящата за Вас мярка от Оперативните програми.

В СИС КООП може да разчитате на кредитиране на одобрени европроекти в частта за „самофинансиране“, съобразено със спецификата на бизнеса на земеделският стопанин;

 


Програми, които ще стартират 2016г.:

  • Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства – открийте подробна актуална информация на сайта на СИС Европейско финансиране – www.siseufunding.com
  • Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства
  • Подмярка 4.2 инвестиции в преработка/ маркетинг на земеделски продукти– очакван прием ноември 2016г.

 

Наредбите все още не са одобрени от Министерство на земеделието и храните. Очаквайте допълнителна информация скоро.