Фермерска кооперативна каса

Взаимоспомагателна каса

  • • Индивидуални продукти от 1 до 360 дни за свободните Ви пари
  • • Професионално обслужване
  • • Фиксирана лихва
  • • Без минимална сума, в която и да е валута
  • • Съобразено със земеделските сезони
  • • По-ниска лихва при кредитите, при наличие на спестовен влог