Партньори


Запознайте се с фирмите
във Финансова група SIS

 • Инвестиционен
  посредник

  СИС Инвестиционен посредник

  част от Финансова група СИС

  ИП София Интернешънъл Секюритиз е водещ инвестиционен посредник в България по отношение сключени корпоративни сделки и реализирани обороти. Предлагаме посредничество при търговия с акции, облигации, валути и деривативни инструменти, както на Българска Фондова Борса, така и на световните валутни и капиталови пазари. Нашите анализи са достъпни за голям брой чуждестранни финансови институции чрез партньорите ни: Bloomberg, Reuters, Capital IQ, The Markets.

  СИС има пълен лиценз за инвестиционен посредник, издаден от Комисията за финансов надзор. Компанията е член на Българска Фондова Борса, на Централен Депозитар и на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

 • Сис Контрол

  СИС Контрол

  част от Финансова група СИС

  СИС Контрол е компания специализирана в консултации в областта на проблемните кредити и събирането на вземания. Осигуряваме квалифицирана помощ както на кредитополучатели в затруднение, така и на фирми и кредитори, които не са в състояние да съберат вземанията си. Портфолиото от услуги включва: събиране и изкупуване на просрочени вземания, консултации по предоговаряне и преструктуриране на кредити, съдебно събиране на кредити.

  Разработихме първата в България платформа за търговия на вземания – www.cesia.bg, която среща на едно място купувачи и продавачи на дългове. Платформата е създадена така, че да помага на компании в управлението на техните вземания и цели да създаде обединен и прозрачен пазар в областта на междуфирмената задлъжнялост.

 • СИС БРОКЕРС

  СИС БРОКЕРС

  част от Финансова група СИС

  СИС Брокерс е застрахователен брокер и е най-новият член на Финансова група SIS. Компанията е лицензирана от Комисия за финансов надзор, съгласно Кодекса за застраховане в България. Предлагаме застраховки за индивидуални и корпоративни клиенти по всички застрахователни рискове, достъпни на българския пазар. При нас може да сключите застрахователни договори на МПС, имущество, здраве, живот, карго и всички видове отговорности.

  Застраховането през СИС Брокерс има редица предимства. Ние събираме оферти от всички застрахователи и Ви предлагаме най-добрата. Ние четем общите условия на застрахователните компании вместо Вас и Ви информираме за нещата, които са важни за Вас. Ние управляваме застрахователния договор, като Ви напомняме за предстоящи вноски и изтичащи полици. Ние сме Вашият представител пред застрахователното дружество, в случай на застрахователно събитие.

 • СИС КРЕДИТ

  СИС КРЕДИТ

  част от Финансова група СИС

  СИС Кредит е финансова институция, създадена през 2006г. Компанията е вписана в Регистъра на Българска Народна Банка по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции и притежава сертификат от Комисията за защита на личните данни за администратор на лични данни. Ние предлагаме кредити и консултации за микро и малки предприятия, земеделски производители, физически лица и предприемачи, желаещи да стартират собствен бизнес. Основната ни цел е да подкрепяме създаването на нови работни места и развитието на Българската икономика.

  Стремим се да работим в съответствие с най-добрите европейски практики и международни стандарти за обслужване на клиенти. Членове сме на: Microfinance center (MFC) и на European Microfinance Network (EMN), също така подкрепяме и инициативата The Smart Campaign за поставяне на клиента на първо място в кредитирането.

 • СИС ЗАЛОГ

  СИС ЗАЛОГ

  част от Финансова група СИС

  СИС Залог е заложна къща, която предоставя заеми срещу залог на движимо имущество. Компанията отговаря изцяло на изискванията на Наредба за дейността на заложните къщи и е регистрирана по Закона за защита на личните данни, което е гаранция за сигурността на клиентските данни. Предлагаме гъвкави индивидуални решения на финансовите проблеми на клиентите ни, като използваме максимално опростена процедура по олихвяване и погасяване на заема.

  СИС Залог е подходящо решение, когато търсите експресно финансиране за посрещане на текущи нужди. Нашият екип ще Ви предложи индивидуален подход и бърза алтернатива. Основните ни приоритети са сигурност, бързина и коректност.

 • СИС Европейско Финансиране

  СИС Европейско Финансиране

  част от Финансова група СИС

  СИС Европейско финансиране е консултантска компания в сферата на развитие на проектни предложения по Европейски програми. Предлагаме съдействие на клиентите си през цялото време - от изготвянето на бизнес план до пълното усвояване на средствата за безвъзмездна финансова помощ, предоставяни от Структурните фондове на Европейския съюз, Националните Оперативни програми и/или по програмите за директно финансиране на ЕС. Наши клиенти са както представители на малкия и среден бизнес, така и общини, публични администрации и институции, физически лица и земеделски производители. Реализирали сме редица успешни проекти по всички финансиращи програми в различни сектори на бизнеса.