Успешно развитие на животновъдство – Танка Йорданова

Proekt_Enchev (3)
Успешно развитие на растениевъдство – Георги Енчев
юни 1, 2016

Успешно развитие на животновъдство – Танка Йорданова

Танка Йорданова е земеделски производител от района на град Стара Загора.
Преди да получи финансова помощ от СИС КООП през 2012 година, за период от 25 години тя създава стопанство наброяващо 140 овце местна порода, както и 60 кози – местна порода.
След финансовата подкрепа, съвети и професионални насоки от висококвалифицираният ни екип, тя увеличава броят на отглеждани животни, подобрява селекцията в стадото, както и сградния фонд на фермата си. Към момента тя отглежда 370 овце, подобрени с породата „Ил Дю Франс“ и 80 кози, подобрени със „Саннска“ порода.
Изгражда 1 нов зимен обор и 2 нови навеса. Вече не изпитва притеснения относно прехраната на животните през зимата, тъй като с помощта на кооперацията набавя фураж по график преди настъпване на зимният сезон.